De tandarts en uw eigen risico

In Nederland betaalt u vanaf uw 18e levensjaar verplicht een eigenrisico voor alle zorg die binnen uw basisverzekering valt. Startend bij €385,- vormt het eigen risico het basisbedrag dat u betaalt voor alle basiszorg die u in een jaar nodig heeft. Worden de kosten hoger dan €385, dan betaalt uw verzekeraar de behandelkosten. We krijgen regelmatig de vraag hoe het zit met het eigen risico binnen de mondzorg. In de onderstaande tekst leggen wij u uit welke kosten u precies kunt maken op het gebied van mondzorg.

Tot het 18e levensjaar valt de mondzorg grotendeels binnen de basisverzekering die u op dat moment heeft. Met uitzondering van de speciale mondzorg (kronen, orthodontie, etc) vallen de behandelingen bij uw tandarts/tandheelkundige binnen uw basispakket. Hierbij is er geen sprake van een eigen risico dat betaald moet worden.

Op het moment dat u 18 wordt veranderd dit. Mondzorg valt niet meer binnen het basispakket en het is nodig dat u zich hiervoor aanvullend gaat verzekeren. Daarnaast is er nu wél sprake van een eigen risico dat u dient te betalen.

Kostensoorten

Binnen de mondzorg is er sprake van twee verschillende kostensoorten die door de cliënt zelf betaald dienen te worden. Allereerst is er de eigen bijdrage. De eigen bijdrage bestaat uit een bepaald percentage van de totale zorgkosten dat de patiënt/cliënt zelf betaalt. Het bedrag verschilt per behandeling en valt buiten het eigen risico. Dit betekent dat er ook nog een eigen risico geldt voor de kosten die overblijven na aftrek van deze bijdrage.
De extra bijdrage geldt alleen voor bepaalde behandelingen die binnen uw basispakket vallen. Iedere vorm van mondzorg waarvoor u aanvullend verzekerd bent, waaronder uw reguliere tandartskosten, valt hier buiten.

De tweede kostenpost is het eigen risico. Het eigen risico dient betaald te worden over de behandelingen die onderdeel zijn van uw basisverzekering. Net als bij de eigen bijdrage geldt dit dus niet voor de mondzorg waarvoor u aanvullend verzekerd bent. Omdat een behandeling bij een tandarts (periodieke controle, verwijderen tandsteen, etc.) niet binnen de basisverzekering valt, hoeft u na een bezoek aan de tandarts geen eigen risico te betalen. Wel is het mogelijk dat u, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, een deel van de behandelingskosten zelf moet betalen. Bent u bijvoorbeeld verzekerd met een vergoedingspercentage van 75%, dan betaalt u de overgebleven 25% zelf. In feite is hier sprake van een verborgen eigen risico.