Chirurgie en implantologie

Waartoe dient een implantaat?
Een implantaat dient als vervanging van een echte tandwortel en biedt houvast aan.

Een kroon

kroon tand

Als één enkele tand of kies ontbreekt, kan in de ontstane ruimte een implantaat worden geplaatst. Op dit implantaat wordt later een kroon aangebracht. Deze behandeling biedt het grote voordeel dat de naburige tanden onaangetast blijven en niet hoeven te worden afgeslepen voor het plaatsen van een brug.

Een brug

Brug tand

Als er een paar tanden of kiezen ontbreken, zou er een brug of gedeeltelijke prothese ( frame of plaatje ) kunnen worden gemaakt. Voor het maken van een brug moeten tanden of kiezen geslepen worden. Zeker wanneer het gezonde tanden en kiezen betreft, is dat natuurlijk jammer. Het dragen van een frame of plaatje wordt vaak als hinderlijk ervaren en belast bovendien de nog aanwezige tanden en kiezen. Implantaten kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. Op de implantaten kan een brugconstructie worden gemaakt, net zoals op de natuurlijke tandwortels.

Een kunstgebit

cosmetische tandheelkunde

Als alle tanden en kiezen ontbreken en het bestaande kunstgebit onvoldoende houvast op de kaak heeft, dan kan het kunstgebit op implantaten worden vastgeklikt. Bovendien wordt het slinken van de kaak door de aanwezigheid van de implantaten sterk afgeremd.