Klachtenregeling

SmartDent Centrum voor Tandheelkunde doet er alles aan om u zo goed mogelijk te behandelen. Ondanks dat kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of de manier waarop wij u hebben geïnformeerd. Als u een klacht heeft over de gang van zaken binnen de praktijk dan vinden wij het belangrijk dat u die met ons bespreekt.

Volg nu eerst het stappenplan.

Het stappenplan

Stap 1: Bespreek uw klacht met uw tandarts
Uw tandarts heeft er recht op te weten dat u niet tevreden bent. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek met uw tandarts worden opgelost.

Stap 2: Het indienen van een klacht
Pas als blijkt dat u er met uw tandarts niet uitkomt (zie Stap 1) kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan het ANT-klachtenbureau. Deze neemt de klacht in behandeling en waar mogelijk wordt de klacht direct opgelost of, indien nodig, doorgeleid naar een van de ANT klachtenfunctionarissen. De ANT klachtenfunctionaris adviseert en bemiddelt. Het voornaamste doel is om samen met u en SmartDent tot een oplossing te komen.

Als partijen er niet uitkomen kunt u naar de geschillencommissie gaan, de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De uitspraak van de geschillencommissie is juridisch bindend en kan een schadevergoeding toewijzen.